BIOBUTIIGI PRIVAATSUSTINGIMUSED

Käesolevates privaatsustingimustes selgitame, kuidas ja mis eesmärkidel me sinu isikuandeid töötleme. Ühtlasi selgitame siin sinu õigusi seoses isikuandmete töötlemisega.

Isikuandmete vastutav töötleja on MiroModo OÜ (registrikood 12645104, aadress Vana-Tagadi tee 19, Tagadi küla, Saku vald, 75517 Harjumaa).

1. MÕISTED

Kliendid on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad või on avaldanud soovi tarbida Biobutiigi teenuseid või edastavad MiroModole omalt poolt infot.

Teenused on kõik Biobutiigi poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ning teenused, sh koolitused.

Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Biobutiigil teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada (näiteks klient või koostööpartner).

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Isikuandmete töötlemine on igasugune andmesubjekti isikuandmetega tehtav toiming – isikuandmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Veebileht on Biobutiigi veebileht www.biobutiik.ee.

Leping on Biobutiigi ja kliendi vahel sõlmitud teenuse osutamise või muu leping

2. MILLISEID ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME

Töötleme järgmiseid isikuandmeid:

 • Identifitseerimisandmed ja üldandmed: ees- ja perekonnanimi, veebilehe kasutajanimi
 • Kontaktandmed: postiaadress, e-post, telefoninumber
 • Tarbijakäitumise andmed: eelistatud tarneviisid, eelistatud pakiautomaadid ja nende asukohad, vaadatud tooted, tehtud otsingud jms
 • Ostuandmed: arveldusarve number, tehtud tellimused ja ostud (sh tooted, summad) jms
 • Kliendi tagasiside kaudu saadavad andmed: hinnangud, arvustused, e-kirjade statistika jms
 • Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad andmed: veebilehel veedetud aeg jms

3. KUIDAS ISIKUANDMED MEIENI JÕUAVAD

Isikuandmeid kogume järgmiste kanalite kaudu:

 • Kliendisuhtlus (kui klient helistab või saadab e-kirja või sotsiaalmeediakanali või veebilehel kontaktivormi kaudu sõnumi)
 • Uudiskirjaga liitumine (kui klient liitub veebilehel uudiskirjaga)
 • Teenuste tarbimine (kui klient ostleb e-poes, osaleb koolitustel jms)
 • Veebilehe külastatavuse statistika (Google Analyticsi, Facebook Pixeli vahendusel, kui klient külastab veebilehte)

4. MIS OTSTARBEL ME ISIKUANDMEID KASUTAME

Kasutame isikuandmeid:

 • Kliendile teenuse osutamiseks, näiteks lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kliendiga suhtlemiseks, arvete edastamiseks
 • Kliendi e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest artiklitest, teenustest ja kampaaniatest, kuid seda vaid kliendi eelneval nõusolekul
 • Veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks

Andmesubjektil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

5. MILLISTELE KOLMANDATELE ISIKUTELE JA MILLISTEL TINGIMUSTEL ME ISIKUANDMEID EDASTAME

Me ei edasta andmesubjekti isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Liidu majanduspiirkonda.

Oma igapäevaseks tegevuseks kasutame volitatud töötlejaid, kes töötlevad isikuandmeid meie nimel ja meie eest, näiteks pakkudes e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi, veebilehe majutust,  veebilehe kasutusstatistika analüüsi, sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi, raamatupidamistarkvara kasutamist, postiteenuse vahendamist või osutamist. Isikuandmete edastamine volitatud töötlejatele toimub nendega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Võime avaldada andmeid ka ametiasutustele, kui selline kohustus tuleneb õigusaktidest.

6. KUIDAS SÄILITAME ISIKUANDMEID JA TAGAME NENDE TURVALISUSE

Säilitame isikuandmeid nii kaua, kui see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik (näiteks raamatupidamisandmeid 7 aastat majandusaasta lõppemisest, meililistis olevat e-maili aadressi aga seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada).

Rakendame kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide andmesubjektide isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

7. MILLISED ON ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED JA KUIDAS TA NEID KASUTADA SAAB

Andmesubjektil on õigus igal ajal:

 • Avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele
 • Nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist
 • Nõuda isikuandmete töötlemise piiramist
 • Nõuda isikuandmete ülekandmist

Oma õiguste kasutamiseks tuleb andmesubjektil saata vastavasisuline sooviavaldus e-posti aadressile in**@bi*******.ee.

Kui andmesubjekt kuulub Biobutiigi meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest e-kirja või uudiskirja lõpus oleva lingi kaudu.

Kui andmesubjekt usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

8. MILLISEID KÜPSISEID JA MIKS ME OMA VEEBILEHEL KASUTAME

Kasutame oma veebilehel küpsiseid või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IPaadress, seadmeinfo, asukohateave), et tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt külastaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook.

Kasutame püsivaid küpsiseid (jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt; neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks) ja seansiküpsised (kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb; neid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks).

9. KUIDAS SAAB KÜLASTAJA KÜPSISTEST SOOVI KORRAL MÖÖDA MINNA

Veebilehe külastaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Külastaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada. Selleks tuleb muuta oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi aga veebileht korrektselt töötada.

Veebilehitseja küpsiste vahemälu on võimalik kustutada veebilehitseja seadistuste kaudu. Küpsise kustutamine kustutab veebilehitseja vahemällu salvestatud unikaalse identifikaatori koos sellele lisatud veebipõhise profiiliga. Küpsise vahemälu kustutamine ei takista aga uute küpsiste salvestamist tulevikus.

10. KUIDAS TOIMUB PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE

Jätame endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on meie veebilehel alati kõige uuemas versioonis saadaval.

Soovitame aeg-ajalt meie privaatsustingimused üle vaadata, et olla kursis võimalike muudatustega selles.